Tin tức chung

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN

11/9/2018 4:48:58 PM

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-THTL Kế hoạch năm học 2018-2019 của Trường Tiểu học Thanh Lạng. Nay, BCH Công đoàn kết hợp với Ban TTND lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban TTND năm học 2018-2019 như sau:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ HÀNG THÁNG

 CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

TT

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

 

 

1

 

 

Tháng 10/2018

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết, nội quy, quy định của nhà trường, của ngành. Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, các chế độ chính sách, tài chính, tài sản của nhà trường. Giám sát việc thực hiện các CVĐ và các phong trào thi đua, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Giám sát việc tổ chức kỉ niệm ngày PN VN 20/10.

 

 

2

 

Tháng 11/2018

 - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết, nội quy, quy định của nhà trường, của ngành. Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, các chế độ chính sách, tài chính, tài sản của nhà trường. Giám sát việc tổ chức kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

 

 

 

 

3

 

 

Tháng 12/2018

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết, nội quy, quy định của nhà trường, của ngành. Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, các chế độ chính sách, tài chính, tài sản của nhà trường; việc quản lý, đăng nộp các loại kinh phí; việc kiểm kê tài sản cuối năm. Giám sát việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường. Giám sát việc tổ chức kỉ niệm ngày QĐND Việt Nam 22/12; Họp quý 4/2018, triển khai nhiệm vụ quý 1/2017 và báo cáo cho BCH CĐ.

 

 

4

 

 

Tháng 01/2019

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết, nội quy, quy định của nhà trường, của ngành. Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, các chế độ chính sách, tài chính, tài sản của nhà trường. Kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có). Giám sát việc tổ chức kỉ niệm Mừng Đảng, mừng Xuân.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Tháng 02/2019

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết, nội quy, quy định của nhà trường, của ngành. Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, các chế độ chính sách, tài chính, tài sản của nhà trường. Giám sát việc thực hiện nội quy nhà công vụ. Thanh tra định kỳ. Giám sát việc tổ chức kỉ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng CSVN.

 

 

 

6

 

 

 

Tháng 3/2019

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết, nội quy, quy định của nhà trường, của ngành. Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, các chế độ chính sách, tài chính, tài sản của nhà trường. Kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có). Họp quý 1/2019 và triển khai nhiệm vụ quý 2/2019 và báo cáo cho BCH CĐ.

 

 

 

7

 

 

Tháng 4/2019

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết, nội quy, quy định của nhà trường, của ngành. Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, các chế độ chính sách, tài chính, tài sản của nhà trường. Giám sát công tác bảo quản, khai thác, sử dụng thiết bị, dụng cụ dạy học. Giám sát các hoạt động của nhà trường, nhằm kịp phát hiện và ngăn ngừa, chấn chỉnh những hành vi vi phạm pháp luật về tham nhũng.

 

 

 

8

 

 

Tháng 5/2019

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết, nội quy, quy định của nhà trường, của ngành. Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, các chế độ chính sách, tài chính, tài sản của nhà trường. Giám sát việc dạy và học, chất lượng của sinh viên. Giám sát các hoạt động của nhà trường, nhằm kịp phát hiện và ngăn ngừa, chấn chỉnh những hành vi vi phạm pháp luật về tham nhũng.

 

 

 

 

9

 

 

 

 

Tháng 6/2019

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết, nội quy, quy định của nhà trường, của ngành. Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, các chế độ chính sách, tài chính, tài sản của nhà trường. Giám sát, kiểm tra việc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong năm học. Kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có). Họp quý 2/2019 và triển khai nhiệm vụ quý 3/2019 và báo cáo cho BCH CĐ. Giám sát các hoạt động của nhà trường nhằm kịp phát hiện và ngăn ngừa, chấn chỉnh những hành vi vi phạm PL về tham nhũng.

 

 

 

10

 

 

Tháng 7/2019

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết, nội quy, quy định của nhà trường, của ngành. Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, các chế độ chính sách, tài chính, tài sản của nhà trường. Giám sát việc tham gia học tập Nghị quyết, BDTX trong hè của CB, GV, NV trong nhà trường. Thanh tra định kỳ.

 

 

 

 

 

 

11

 

 

Tháng 8/2019

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết, nội quy, quy định của nhà trường, của ngành. Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, các chế độ chính sách, tài chính, tài sản của nhà trường. Giám sát việc tham gia học tập Nghị quyết, BDTX trong hè của CB, GV, NV trong nhà trường. Thanh tra định kỳ.

 

 

 

12

 

 

 

Tháng 9/2019

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết, nội quy, quy định của nhà trường, của ngành. Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, các chế độ chính sách, tài chính, tài sản của nhà trường. Giám sát việc thực hiện kế hoạch năm học của các tổ chức trong nhà trường. Giám sát các hoạt động của nhà trường nhằm kịp phát hiện và ngăn ngừa, chấn chỉnh những hành vi vi phạm pháp luật về tham nhũng. Họp quý 3/2019 triển khai nhiệm vụ quý 4/2019 và báo cáo kết quả cho Ban chấp hành công đoàn.

 

Trên đây là kế hoạch hoạt động cụ thể hàng tháng của Ban TTND Trường Tiểu học Thanh Lạng năm học 2018 - 2019. Ngoài ra Ban Thanh tra nhân dân chỉ được tiến hành kiểm tra khi hội đủ một trong các điều kiện được quy định tại mục 2 về hoạt động kiểm tra trong kế hoạch này./.

TM. BCH CÔNG ĐOÀN                                      TM. BAN TTND

           CHỦ TỊCH                                                   TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

        Mai Thị Thành                                                 Hoàng Thái An

 

Những tệp tin đính kèm:

hoàng Thái An

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 8810
Tin mới nhất
Thông báo phòng GD
Video hoạt động

Video hoạt động

THÔNG BÁO
Gương mặt tiêu biểu
Liên kết website
Thông tin truy cập

Lượt truy cập:: 364691 lần

Đang online: 2 người

Quảng cáo