Hoạt động nhà trường

Thông báo công khaiTT36 (Mẫu 5)

10/22/2019 4:34:26 PM

Thông báo công khaiTT36 (Mẫu 5) THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường Tiểu học Thanh Lạng Năm học 2018-2019

Thông báo công khaiTT36 (Mẫu 5)

10/22/2019 4:34:07 PM

Thông báo công khaiTT36 (Mẫu 5) THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường Tiểu học Thanh Lạng Năm học 2018-2019

Thông báo công khaiTT36 (Mẫu 5)

10/22/2019 4:33:51 PM

Thông báo công khaiTT36 (Mẫu 5) THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường Tiểu học Thanh Lạng Năm học 2018-2019

Thông báo công khaiTT36 (Mẫu 5)

10/22/2019 4:33:35 PM

Thông báo công khaiTT36 (Mẫu 5) THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường Tiểu học Thanh Lạng Năm học 2018-2019

Thông báo công khaiTT36 (Mẫu 5)

10/22/2019 4:33:11 PM

Thông báo công khaiTT36 (Mẫu 5) THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường Tiểu học Thanh Lạng Năm học 2018-2019

Thông báo công khai theo TT36 (2)

10/22/2019 4:31:23 PM

Thông báo công khai theo TT36 (2) BÁO CÁO Thực hiện Quy chế công khai trong hoạt động của nhà trường năm học 2018 - 2019

QĐ Quy chế công khai TT36 (1)

10/22/2019 4:29:36 PM

QĐ Quy chế công khai TT36 (1) BÁO CÁO Quy chế công khai hoạt động của nhà trường Năm học 2018-2019

QĐ Quy chế công khai

10/22/2019 4:27:39 PM

QĐ Quy chế công khai QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai.

Thông báo công khaiTT36

10/22/2019 4:23:27 PM

Thông báo công khaiTT36 BÁO CÁO Quy chế công khai hoạt động của nhà trường Năm học 2018-2019

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

1/11/2019 1:24:28 PM

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 Trường Tiểu học Thanh Lạng xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 như sau:

Chọn trang
Tin mới nhất
Thông báo phòng GD
Video hoạt động

Video hoạt động

THÔNG BÁO
Gương mặt tiêu biểu
Liên kết website
Thông tin truy cập

Lượt truy cập:: 322202 lần

Đang online: 3 người

Quảng cáo