Hoạt động nhà trường

QĐ & Danh ,ục SGK lớp 1

5/4/2020 4:56:12 PM

QĐ & Danh ,ục SGK lớp 1 QUYẾT ĐỊNH Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong nhà trường Năm học 2020 - 2021

Quyết định lựa chọn SGK

5/4/2020 4:53:07 PM

Quyết định lựa chọn SGK Quyết định và Danh mục lựa chọn SGK lớp 1 theo Chương trình GDPT năm 2018

Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7- Năm 2020

4/16/2020 10:47:32 AM

Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7- Năm 2020 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “NGÀY SÁCH VIỆT NAM” LẦN THỨ 7

Thông báo công khaiTT36 (Mẫu 5)

10/22/2019 4:34:26 PM

Thông báo công khaiTT36 (Mẫu 5) THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường Tiểu học Thanh Lạng Năm học 2018-2019

Thông báo công khaiTT36 (Mẫu 5)

10/22/2019 4:34:07 PM

Thông báo công khaiTT36 (Mẫu 5) THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường Tiểu học Thanh Lạng Năm học 2018-2019

Thông báo công khaiTT36 (Mẫu 5)

10/22/2019 4:33:51 PM

Thông báo công khaiTT36 (Mẫu 5) THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường Tiểu học Thanh Lạng Năm học 2018-2019

Thông báo công khaiTT36 (Mẫu 5)

10/22/2019 4:33:35 PM

Thông báo công khaiTT36 (Mẫu 5) THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường Tiểu học Thanh Lạng Năm học 2018-2019

Thông báo công khaiTT36 (Mẫu 5)

10/22/2019 4:33:11 PM

Thông báo công khaiTT36 (Mẫu 5) THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường Tiểu học Thanh Lạng Năm học 2018-2019

Thông báo công khai theo TT36 (2)

10/22/2019 4:31:23 PM

Thông báo công khai theo TT36 (2) BÁO CÁO Thực hiện Quy chế công khai trong hoạt động của nhà trường năm học 2018 - 2019

QĐ Quy chế công khai TT36 (1)

10/22/2019 4:29:36 PM

QĐ Quy chế công khai TT36 (1) BÁO CÁO Quy chế công khai hoạt động của nhà trường Năm học 2018-2019

Chọn trang
Tin mới nhất
Thông báo phòng GD
Video hoạt động

Video hoạt động

THÔNG BÁO
Gương mặt tiêu biểu
Liên kết website
Thông tin truy cập

Lượt truy cập:: 373481 lần

Đang online: 2 người

Quảng cáo