Tin tức chung

Thông báo công khai theo TT36

6/19/2019 7:44:18 PM

Thông báo công khai theo TT36 BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH 2018

Thông báo công khai theo TT36

6/19/2019 7:43:19 PM

Thông báo công khai theo TT36 MẪU 8

Thông báo công khai theo TT36

6/19/2019 7:42:34 PM

Thông báo công khai theo TT36 MẪU 7

Thông báo công khai theo TT36

6/19/2019 7:41:45 PM

Thông báo công khai theo TT36 MẪU 6

Thông báo công khai theo TT36

6/19/2019 7:41:03 PM

Thông báo công khai theo TT36 MẪU 5

Thông báo công khai theo TT36

6/19/2019 7:39:17 PM

Thông báo công khai theo TT36 BÁO CÁO Quy chế công khai trong hoạt động của nhà trường Năm học 2018-2019

Thông báo công khai theo TT36

6/19/2019 7:36:47 PM

Thông báo công khai theo TT36 BÁO CÁO Quy chế công khai trong hoạt động của nhà trường Năm học 2018-2019

Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6- Năm 2019

4/26/2019 8:26:43 AM

Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6- Năm 2019 Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6- Năm 2019

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN

11/9/2018 4:48:58 PM

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-THTL Kế hoạch năm học 2018-2019 của Trường Tiểu học Thanh Lạng. Nay, BCH Công đoàn kết hợp với Ban TTND lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban TTND năm học 2018-2019 như sau:

Chọn trang
Tin mới nhất
Thông báo phòng GD
Video hoạt động

Video hoạt động

THÔNG BÁO
Gương mặt tiêu biểu
Liên kết website
Thông tin truy cập

Lượt truy cập:: 373498 lần

Đang online: 4 người

Quảng cáo